Żywy Dawca Nerki Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus WUM
Żywy Dawca NerkiKlinika Chirurgii Ogólnej i TransplantacyjnejSzpital Kliniczny Dzieciątka Jezus WUM

Program opieki nad żywym dawcą nerki

Dysproporcja między liczbą biorców a dawców narządów do przeszczepienia jest jednym z najistotniejszych problemów współczesnej medycyny transplantacyjnej. Zwiększenie puli narządów do przeszczepienia może nastąpić poprzez wzrost procedur pobrań od żywych dawców. Przeszczepienie nerki od żywego dawcy jest metodą z wyboru leczenia schyłkowej niewydolności nerek. Najlepsze wyniki leczenie schyłkowej niewydolności nerek są osiągane w okresie przeddializacyjnym. W Polsce tylko 5% przeszczepień nerek w puli ogólnej to nerki pobrane od dawcy żywego (w Skandynawii około 50%). Zasadniczym problemem jest wypracowanie systemu zapewniającego w procesie kwalifikacji i opieki nad żywym dawcą nerki bezpieczeństwa w przeprowadzanej procedurze oraz kontrola stanu zdrowia w odległym okresie od operacji usunięcia nerki. W 2009 w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM utworzono zespół  do opieki nad Żywym Dawcą Nerki. Opieka rozpoczyna się już na etapie kwalifikacji do pobrania nerki, sprawowana jest w okresie okołooperacyjnym, jak również prowadzony jest ścisły nadzór nad dawcami nerki w późniejszym okresie. Opieka sprawowana jest na kilku poziomach, w procesie kwalifikacji bierze udział interdyscyplinarny zespól lekarski  chirurdzy, interniści, nefrolodzy, transplantolodzy, radiolodzy, psycholodzy oraz koordynator Żywego Dawcy Nerki, a w konkretnych przypadkach na konsylia zapraszane są autorytety z innych dyscyplin (urolodzy, kardiolodzy, onkolodzy etc.). Pozytywnie proces kwalifikacyjny przechodzi tylko 30% potencjalnych dawców nerki, co jest miarą szczelności procesu kwalifikacyjnego. Klinika współpracuje z zespołem psychologów pod kierownictwem prof. Ewy Trzebińskiej i dr n. hum. Mateusz Zatorskiego – Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Opieka psychologiczna dotyczy okresu przed operacją, okresu okołooperacyjnego oraz odbywa się w odległym okresie po pobraniu nerki. Funkcja psychologa jest integralna w procesie opieki nad dawcą i biorcą nerki. Wizyty kontrolne odbywają się w wyznaczonym terminie. W Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SKDJ wykonano już ponad 200 przeszczepień nerek od żywego dawcy. Istotną rolę pełni Koordynator d/s żywego dawstwa. Jego rola to organizacja kontrolnych wizyt pacjentów, integracja opieki nad żywym dawcą nerki oraz prowadzenie rejestru żywych dawców nerki, a także promocja idei przeszczepiania nerki pobranej od żywego dawcy.  Zgodnie z Ustawą Transplantacyjną (  (Dz. U. 2005 r. Nr 169, poz. 1411 ze zm.) nadzór powinien być prowadzony przez 10 lat po operacji. W modelu opieki  wypracowanym w naszym ośrodku nie limitujemy tego czasu, a wizyty są częstsze niż przewiduje to ustawa Utworzony interdyscyplinarny Zespół opieki nad Żywym Dawcą Nerki jest podstawą systemu gwarantującego bezpieczeństwo dawcy narządu na każdym etapie  - kwalifikacji, okresu okołooperacyjnego oraz stałego nadzoru pooperacyjnego i przyczynia się do zwiększenia odsetka przeszczepień nerki pobranej od żywego dawcy . Na mocy ustawy dawcy nadawane są uprawnienia „ Zasłużony Dawca Przeszczepu”. Dawcy przeszczepu przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. 

 

                                                                                                              dr Jakub Drozdowski - chirurg

Kontakt

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus WUM

Telefon: +48 608 644 409

Fax: +(48) 22 502 21 88

E-mail: aleksandra.koordynacja@onet.pl

Ostatnie aktualności

 

Współpraca z RISK made in Warsaw

Sesja HAPPY RED zorganizowana przez RISK made in Warsaw - kolektyw projektantek mody założony przez Antoninę Samecką i Klarę Kowtun, do których w 2015 roku dołączyła wspólniczka - Dorota Sajewicz - która do przeszczepienia nerki od dawcy zmarłego w okresie przeddializacyjnym została zakwalifikowana przed dr Jolantę Gozdowską z Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Dzięki współpracy z dziewczynami, 10 złotych

https://www.facebook.com/riskmadeinwarsaw/?fref=ts

W 2016 roku przeprowadziliśmy w naszej Klinice 14 zabiegów przeszczepienia nerki od żywego dawcy.

 

W 2015 roku 22 zabiegów przeszczepienia nerki od dawców żywych

Dnia 2 października Minister Zdrowia wręczył odznaczenia "Zasłużony Dawca Przeszczepu", przyznawane żywym dawcom nerki. Odznaczeni zostali "nasi" dawcy między innymi: Pani Klaudia Skierska i Magdalena Woźniczka.

Gratulujemy!

Serial " Lekarze" w promocji przeszczepiania nerek od żywych dawców.

W studiu Dzień Dobry TVN prof. dr hab. n. med. Artura Kwiatkowski i aktor, Wojciech Mecwaldowski opowiadają o przeszczepieniach krzyżowych

Prof. dr hab. n. med. Artur Kwiatkowski, dr n. med. Rafał Kieszek oraz dr n. med. Michał Wszoła wspierają realizację serialu jako konsultanci. 

Wiadomości Polsat o przeszczepieniach krzyżowych:

www.facebook.com/photo.php?v=4456520028052

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Rafał Kieszek