Informacje

Żywy dawca nerki - podstawowe informacje na temat transplantacji nerki od żywego dawcy spokrewnionego

Przeszczepienie nerki od żywego dawcy jest najlepszym i najskuteczniejszym sposobem leczenia schyłkowej niewydolności nerek. Pozwala chorym wrócić do normalnego życia oraz pełnej aktywności społecznej i zawodowej.
Przeszczepienie nerki daje możliwość chorym na schyłkową niewydolność nerek nie tylko uwolnienia  się od dializ, ale nawet uniknięcia dializoterapii w przypadku wykonania tzw. przeszczepiania wyprzedzającego.
Pierwsze wykonane na świecie przeszczepienie nerki było przeszczepieniem od żywego dawcy.
Liczba chorych na schyłkową niewydolność nerek stale rośnie i jest znacząco większa od liczby narządów od dawców zmarłych. Przeszczepienie nerki od dawcy żywego stanowi 45% wszystkich przeszczepień nerki na świecie i pozwla nie tylko skrócić czas oczekiwania na narząd, ale dla wielu biorców jest szansą na uratowanie życia.
W 2013 roku z ok. 18 tyś. osób dializowanych tylko 2565 osób było zgłoszonych na Krajową Listę Oczekujących na przeszczepienie. Niestety niewystarczająca liczba przeszczepień nerek (1134 w 2013 r.) spowodowała, że w 2013 roku 59 osób oczekujących na przeszczepienie zmarło nie doczekawszy transplantacji.
Pobranie nerki do przeszczepienia nie powoduje pogorszenia stanu zdrowia dawcy. Mogą wrócić do pełnej aktywności już kilka tygodni po donacji.
Potencjalni dawcy przed zakwalifikowaniem do zabiegu przechodzą dokładną procedurę kwalifikacyjną w naszym ośrodku. Pod okiem specjalistów przeprowadzane są bardzo szczegółowe badania. Dawca musi być osobą zupełnie zdrową.
W Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus zabiegi pobrania nerki od żywego dawcy przeprowadza się metodą małoinwazyjną - laparoskopową.
Technika stosowana w naszym ośrodku - zewnątrzotrzewnowa laparoskopia z ręczną asystą - pozwala na zminimalizowanie ryzyka powikłań, a także pozwala dawcy na szybki powrót do pełnej aktywności z bardzo dobrym efektem kosmetycznym po zabiegu.
Wszyscy dawcy operowani w naszej Klinice objęci są w pełni bezpłatnym programem opieki. W wyznaczonych terminach przeprowadzamy badania kontrolne, a w przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych służymy pomocą.

Grupa krwi nie musi być identyczna, musi być zgodna jak na slajdzie powyżej, czynnik Rh nie ma znaczenia.

Wszystkich pacjentów z niewydolnością nerek, którym bliscy nie mogą oddać nerki z powodu niezgodności grup krwi lub z powodów immunologicznych zapraszamy do zgłaszania się do naszej Kliniki telefonicznie, mailem lub przez formularz kontaktowy.

Nerki przeszczepione od żywych dawców charakteryzują się lepszą funkcją i działają dłużej niż te przeszczepione od dawców zmarłych.