Misja Fundacji...
Naszą misją jest pełnienie roli łącznika pomiędzy potrzebującymi pomocy, a tymi, którzy chcą i mogą tej pomocy udzielić.
Cele Fundacji...
Fundacja jako organizacja pozarządowa jest podmiotem, którego zadaniem nie jest wypracowanie zysku. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych a w szczególności:
  • 1. Wspieranie materialne i organizacyjne Szpitali i innych placówek medycznych na terenie całego kraju.
  • 2. Promowanie nowych kierunków rozwoju medycyny i wspieranie wysokospecjalistycznego lecznictwa we wszystkich dziedzinach medycyny.
  • 3. Sponsorowanie i organizowanie szkoleń, konferencji naukowych oraz sympozjów o tematyce medycznej.
  • 4. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny nowoczesnej medycyny, finansowanie publikacji medycznych, prac badawczych i naukowych, sprzętu oraz aparatury i materiałów medycznych.

Fundacja jest platformą wymiany idei, doświadczeń, kontaktów i wzajemnej inspiracji dla środowiska medycznego.